Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem nařízení Evropského Parlamentu a Rady o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici kterým se mění návrh Komise podle čl. 250 odst.2 Smlouvy o ES