Návrh rozhodnutie Rady, ktorým sa Komisii vydávajú pokyny na opätovné prerokovanie dohody medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (Euratom) a vládou Kanady o spolupráci pri mierovom využívaní atómovej energie