Priekšlikums Padomes lēmums, ar kuru Komisijai izdod norādījumus atkārtotām sarunām par Nolīgumu starp Eiropas Atomenerģijas kopienu (Euratom) un Kanādas valdību sadarbībai kodolenerģijas izmantošanā miermīlīgiem mērķiem