Ehdotus: neuvoston päätös neuvotteluohjeiden antamisesta komissiolle Euroopan atomienergiayhteisön ja Kanadan hallituksen välisen ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen uudelleen neuvottelemiseksi