Предложение за решение на Съвета с указания за Комисията за предоговарянето на Споразумението за сътрудничество относно използването на атомната енергия за мирни цели между Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и правителството на Канада