Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/30/EY , annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä