Verordening (EEG) nr. 1143/84 van de Commissie van 26 april 1984 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten