Spojené věci F-27/06 a F-75/06: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 24. května 2007 – Lofaro v. Komise (Úředníci — Dočasný zaměstnanec — Prodloužení zkušební doby — Propuštění po uplynutí zkušební doby — Akty zasahující do právního postavení — Lhůta pro podání stížnosti — Nepřípustnost)