Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, som Fællesskabet skal indtage i det associeringsråd, som er oprettet ved Euro-middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side, i spørgsmålet om fastsættelse af en toldafviklingsplan for de varer, der er opført i bilag IV til associeringsaftalen