KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT Lisatud dokumendile10 ETTEPANEKUT VIIA TOODETE HARMONEERIMISE DIREKTIIVID VASTAVUSSE OTSUSEGA nr 768/2008/EÜMÕJU HINDAMISE KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE