ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύειΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 10 ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ