Berigtigelse til Den Europæiske Revisionsrets årsberetning om 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfonds (EUF's) aktiviteter i regnskabsåret 2015, med Kommissionens svar (EUT C 375 af 13.10.2016)