Oprava výroční zprávy Účetního dvora o činnostech financovaných z osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu (ERF) za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi Komise (Úř. věst. C 375 ze dne 13.10.2016)