Opinia Komitetu Regionów jednolity rynek, wizja społeczna i usługi świadczone w interesie ogólnym