Regioonide Komitee arvamus Ühtne turg, sotsiaalne visioon ja üldhuviteenused