Stanovisko Výboru regionů Jednotný trh, vize sociální Evropy a služby obecného zájmu