Predlog uredba Sveta o določitvi dolgoročnega načrta za zahodni stalež šura in ribištvo, ki izkorišča ta stalež {SEC(2009) 524} {SEC(2009) 525}