Návrh nariadenie rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne a na ňu zameraný rybolov {SEC(2009) 524} {SEC(2009) 525}