Propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui plan multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de Atlantic şi pentru unităţile piscicole care îl exploatează {SEC(2009) 524} {SEC(2009) 525}