Proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan multiannwali għall-istokk tal-Punent ta' Sawrell tal-Atlantiku u s-sajd li jisfrutta dak l-istokk {SEC(2009) 524} {SEC(2009) 525}