Nařízení Komise (ES) č. 853/2009 ze dne 17. září 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena sušeného odstředěného mléka pro 10. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 310/2009