Регламент (ЕО) № 853/2009 на Комисията от 17 септември 2009 година за определяне на максималната изкупна цена за обезмаслено мляко на прах за 10-ата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 310/2009