A Bizottság 1162/2007/EK rendelete ( 2007. október 3. ) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES V, VI, VII és XII övezetben (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizek) folytatott feketeabroncshal-halászat tilalmáról