Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1162/2007 της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2007 , περί της θέσπισης απαγόρευσης της αλιείας μαύρου σπαθόψαρου στις ζώνες ICES V, VI, VII και XII (κοινοτικά ύδατα και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία τρίτων χωρών) από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας