Kommissionens forordning (EF) nr. 1162/2007 af 3. oktober 2007 om forbud mod fiskeri efter sort sabelfisk i ICES-område V, VI, VII og XII (EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion) fra fartøjer, der fører spansk flag