Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)$