Kommissionens förordning (EG) nr 29/2007 av den 15 januari 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker