Rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw