Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2007 af 15. januar 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager