Rådets retsakt af 3. december 1998 om vedtagelse af vedtægten for Europols personale (1999/C 26/07)