Uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden