Zaak C-266/11: Beschikking van de president van het Hof van 24 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Vestre Landsret — Denemarken) — Dansk Funktionærforbund, Serviceforbundet als lasthebber van Frank Frandsen/Cimber Air A/S