Sag C-266/11: Kendelse afsagt af formanden for Domstolen den 24. november 2011 — Dansk Funktionærforbund, Serviceforbundet på vegne af Frank Frandsen mod Cimber Air A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vestre Landsret — Danmark)