Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 22 december 2008.