2012/800/UE: Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2010