2012/800/ES: 2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo