2012/800/EU: Euroopan parlamentin päätös, annettu 23 päivänä lokakuuta 2012 , vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010