Regulamentul (CE) nr. 1065/2009 al Comisiei din 5 noiembrie 2009 privind stabilirea unor măsuri speciale în ceea ce privește ajutoarele pentru depozitarea privată a cărnii de porc instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1278/2008