2009 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1065/2009, kuriuo nustatomos specialios priemonės, susijusios su privataus kiaulienos sandėliavimo pagalba, nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1278/2008