Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1490/2002 ta' l-14 t'Awwissu 2002 li jwaqqaf regoli oħra għall-implimentazzjoni tat-tielet stadju tal-programm ta' xogħol li jissemma fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 451/2000 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)