Zadeva T-105/08 P: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 24. septembra 2008 – Van Neyghem proti Komisiji ( Pritožba – Javni uslužbenci – Zavrnitev tožbe na prvi stopnji – Zaposlovanje – Splošni javni natečaj – Zavrnjen pristop k ustnemu preizkusu – Očitno neutemeljena pritožba )