Mål T-144/07: Talan väckt den 7 maj 2007 – Thyssen Krupp Liften Ascenseurs NV/SA mot Europeiska gemenskapernas kommission