Zadeva T-144/07: Tožba, vložena 7. maja 2007 – ThyssenKrupp Liften Ascenseurs proti Komisiji Evropskih skupnosti