Lieta T-144/07: Prasība, kas celta 2007. gada 7. maijā — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs /Komisija