Дело T-144/07: Иск, предявен на 7 май 2007 г. — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Комисия