Věc C-138/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Ordinario di Palermo (Itálie) dne 15. dubna 2009 — Todaro Nunziatina & C. snc v. Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale