Zaak T-472/08: Arrest van het Gerecht van 3 september 2010 — Companhia Muller de Bebidas/BHIM — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk 61 A NOSSA ALEGRIA — Ouder nationaal woordmerk CACHAÇA 51 en oudere nationale beeldmerken Cachaça 51 en Pirassununga 51 — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemming van tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)” )