Věc C-206/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 18. listopadu 2009 — Komise Evropských společenství v. Italská republika