Rozhodnutí Komise ze dne 09/12/2009 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.5704 - JBS / BERTIN) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (Pouze anglické znění je závazné)