Meddelande till de personer som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut (Gusp) 2020/1999, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2021/372, och i rådets förordning (EU) 2020/1998, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2021/371 om restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna 2021/C 74/01